31 Ağustos 2023 Perşembe

KOOPERATİFÇİLİK

Hayatımın 48 yılı kooperatifçilikle geçti. Aklım yettiği, elim ayağım tuttuğu sürece de kooperatifçiliğe devam etmek istiyorum. Kooperatifçilik benim severek yaptığım işim. Her konuda olduğu gibi kooperatifçilikte de eğitim şart. Ortaokul ve liselerde kooperatifçilik dersi okutulmalı mutlaka. Birlikte iş görme alışkanlığının gelişmesi için devlet kooperatiflere destek olmalı. TOKİ’ye tanınan ayrıcalıklar kadar istemeyiz ama kooperatiflere destek verilmeli mutlaka. Sadece birim kooperatiflere değil, üst birliklere de destek olunmalı, üst örgütlenme özendirilmeli. 

***

Manisa’da konut kooperatiflerinin bir tek üst kuruluşu kaldı o da kısaltılmış adı Manisa Birlik olan Yeni Manisa Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği. Manisa Birlik olarak, ortağımız olup olmadığına bakmadan kooperatiflere destek veriyoruz. Birlik başkanı olarak ben, kooperatifçilerin hiçbir sorusunu yanıtsız bırakmamaya, gücüm yettiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu konuda sadece Manisa’dan değil ülkenin yer yerinden gelen yardım isteklerine hayır demiyorum. 22 Eylül 2023 tarihinde ulusal turizm kongresi için Kütahya’da, 29 Eylül 2023 tarihinde de Gaziantep de Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Turizm Paneline katılıp Obasya deneyimini anlatacağım.  Kooperatifçilik üzerine sorularınız olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.  Kooperatifçilik: Ortak sorunlarımızı ortaklaşa çözme sürecidir. 

EKONOMİK VE SOSYAL İŞBİRLİĞİ MODELİDİR 

Kooperatifçilik, bireylerin ve işletmelerin güçlerini birleştirerek ortak hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir ekonomik ve sosyal işbirliği modelidir. Bu model, dayanışma, demokrasi, eşitlik ve işbirliği ilkelerine dayanır. Kooperatifler, dünya genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve yerel ekonomiyi destekleyen önemli yapılar olarak öne çıkmaktadır.

***

Kooperatifler, üyelerin ortak ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak için bir araya geldiği örgütlerdir. Konut, tarım, tüketim, üretim, turizm, finans, enerji, eğitim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren kooperatifler bulunmaktadır. Bu tür yapılar, ekonomik güçleri sınırlı olan bireylerin ve küçük işletmelerin pazarlarda rekabet edebilmesini sağlar.

KOOPERATİFÇİLİK MODELİNİN TEMEL İLKELERİ ŞUNLARDIR:

Gönüllülük ve Açık Üyelik: Herkes, kabul edilen kurallara ve koşullara uyduğu sürece kooperatiflere üye olabilir. Üyelik gönüllüdür ve herhangi bir ayrımcılık yapmadan herkese açıktır.

Demokratik Kontrol: Kooperatifler, her üyenin eşit oy hakkına sahip olduğu demokratik bir yapıya sahiptir. Her üye, karar alma süreçlerine katılma hakkına sahiptir.

Üyelerin Ekonomik Katılımı: Üyeler, kooperatifin faaliyetleri için sermaye sağlarlar ve kâr/zarar paylaşımına katılırlar. Bu şekilde, kooperatifin ekonomik başarısı tüm üyeler arasında adil bir şekilde dağıtılır.

Bağımsızlık ve Özerklik: Kooperatifler, kendi iç işleyişlerini bağımsız bir şekilde yönetirler ve üyelerin çıkarlarını korurlar.

Eğitim, Eğitim ve Daha Fazla Eğitim: Kooperatifler, üyelerin ve personelin eğitimini teşvik ederler. Bu şekilde daha etkin ve verimli bir işbirliği sağlanır. Kooperatifler etkili demokrasi okullarıdır. 

İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma: Kooperatifler, üyelerin birbirlerine yardımcı olmalarını ve işbirliği yapmalarını teşvik ederler. Bu sayede daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLEYEN BİR MODELDİR

Kooperatifçilik, sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği de destekleyen bir modeldir. Küçük işletmelerin güçlenmesine, gelir eşitsizliğinin azalmasına, yerel ekonominin canlanmasına ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağlar. 

***

Ülkemizin kalkınmasında kooperatiflerden etkin biçimde yararlanılmalıdır. Bu nedenle kooperatiflerin gelişme aşamasında kooperatiflere destek olunmalıdır. Kooperatiflere verilen destek ülkenin kalkınmasına verilen destektir. 

ADİL VE DENGELİ BİR GELECEĞE DOĞRU İLERLEMEYİ AMAÇLAR

Sonuç olarak, kooperatifçilik, bireylerin bir araya gelerek güçlerini birleştirdiği, demokratik, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir işbirliği modelidir. Bu model, ekonomik ve toplumsal fayda sağlayarak, daha adil ve dengeli bir geleceğe doğru ilerlemeyi amaçlar.
 

Hiç yorum yok:

 
back to top