Yeni Kooperatifimiz CEMRE KONUT

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatifinin imzaları atıldı

CEMRE KONUT / LALE KULE

1+1 Küçük Konut, Büyük Rahatlık

CEMRE KONUT / LALE KULE

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatif toplantısından görüntüler

CEMRE KONUT / LALE KULE

Hedef Kilitlendi

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Mekanda yolculuk sağlayan bir kültür ve turizm projesidir

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Üye Kayıtlarımız Başlamıştır

OBASYA Projesi Yuntdağlarında kurulacaktır.

14 Eylül 2018 Cuma

YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ


Önümüzdeki günlerde, ülkemizde ve kentimizde Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerini çok yazacak ve çok konuşacağız.
Bu yazı ne ilk nede son olacak. Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerini gündemimizde olacak.
 1975 yılından bu yana aralıksız 43 yıldır kooperatifçilik yapıyorum. Kooperatiflerin öne çıktığı geliştiği ve unutulup gerilediği dönemler oldu. Köy Kalkınma Kooperatifleri 70’li 80’li yıllarda çok yaygı ve çok etkindi. Birim kooperatiflerde kooperatiflerin üst kuruluşu olan Manisa Birlik’te ve Köy Koop Merkez Birliğinde yöneticilik görevlerinde bulundum. Aynı dönemlerde TARİŞ’te Bakanlık Murakıplığı yaptım. 12 Eylül Kooperatiflerin üstüne balyoz gibi indi. Ve kırsal kooperatifler toparlanamadılar. 80’li yılların ortalarında yeni kentlerin kurulması amacıyla Konut Yap Kooperatifleri hızla çoğaldı. Kooperatif Birlikleri ve Ankara’da Konut Yapı Kooperatiflerinin merkez birliği olarak Türkkent kuruldu. Yapı kooperatiflerinin de he düzeyinde kuruculuk ve yöneticilik görevleri yüklendim. Manisa’da 15.000 konutluk Yeni Manisa Projesini başlattık 1987 yılında; Ülke düzeyinde örnek bir proje oldu Yeni Manisa Projesi.
2015 yılında da Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Obasya Kırsal Konaklama tesisinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Obasya projemizde kendi alanında örnek ve öncü bir proje oldu.
Şimdi gündemimizde, Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri var. Yaptığım araştırmalara ve görüşmelere dayanarak söylüyorum. Manisa’da bu konuda da başarılı bir çalışıma başlatıp sonuçlandırabiliriz.
28 Eylül’de Manisa Ticaret Odası Meclis Üyesi Hasan Ünal’la birlikte Kayseri’ye gidip, Ticaret Bakanın da olacağı bir toplantıya katılacağız. Dönüşümüzde de edindiğimiz bilgileri ve düşüncülerimizi başta Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerimiz olmak üzere ilgili çevrelerle paylaşacağız.
Kooperatifler, kalkınmanın en etkili araçlarındandır. Dünyada kamu yönetimi anlayışında değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, yönetim, politik ve ekonomik yapıları serbestleştirmekte, farklı ekonomik modeller ile toplumların gereksinmelerini gidermeye yönelmektedirler. Dolayısıyla eğitim, sağlık ve yenilenebilir enerji gibi birçok farklı alanda özel sektörü öne çıkaran girişimler başlamıştır. Gelişmiş birçok ülkede, kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak tanımlanan kooperatifler, kendi kendine yardım eden ve kendi sorumluluklarını yüklenen ekonomik toplumsal dayanışma örgütleri olarak ortaya çıkmış ve bizim ülkemizde yetince olmasa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde  sosyo-ekonomik alandaki boşluğu büyük ölçüde doldurarak ekonominin her alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Özellikle yenilenebilir enerji alanında kooperatif yatırımların artması enerji piyasasında toplum için yeni olanaklar yaratmıştır.
Sahip oldukları topluma karşı sorumluluk ilkesi nedeniyle kooperatifler, yerel faydadan genel faydaya katkı sağlayan yenilenebilir enerji alanına yönelmiştir. Sürekli devam eden doğal süreçlerde var olan, kaynağını güneşten, doğadan ve atık maddelerden alan yenilenebilir enerji, doğal akış ile hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yani tükenmeyen kaynaklardan elde edilen bir enerji türü olarak önem kazanmıştır.
Yıllardır konuştuğumuz üzerine düşler kurduğumuz yenilenebilir enerjiden etkin biçimde yararlanma, nihayet gerçeğe dönüşecek. Çalışmalarımızı kapalı kapılar ardında değil, kenttaşlarımızın önünde açık biçimde sürdüreceğiz. Tartışarak kararlar alıp, tartışmasız uyarak, gelişmenin yolunu açacağız.
Yenilenebilir enerji dünyamız ülkemiz ve kentimiz için hayırlı olsun.

 
back to top