Yeni Kooperatifimiz CEMRE KONUT

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatifinin imzaları atıldı

CEMRE KONUT / LALE KULE

1+1 Küçük Konut, Büyük Rahatlık

CEMRE KONUT / LALE KULE

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatif toplantısından görüntüler

CEMRE KONUT / LALE KULE

Hedef Kilitlendi

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Mekanda yolculuk sağlayan bir kültür ve turizm projesidir

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Üye Kayıtlarımız Başlamıştır

OBASYA Projesi Yuntdağlarında kurulacaktır.

27 Eylül 2018 Perşembe

ÜRETİM VE PAYLAŞIM


Son günlerde daha çok kooperatifçilikten konuşur olduk.
Sosyal Kooperatifler gündeme geldi. Bu kooperatifleri duyurabilmek, ne olduklarını anlatabilmek için, Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü Ankara’dan bir teren kaldırıyor. Trenin uğrayacağı illerde etkinlikler düzenlenecek. 5 Ekim’de Kooperatif Treni Manisa’da olacak. Etkinliklere katılabilmek için, Mardin programımı bir gün kısaltacağım. Mardin’de de Ulusal Kırsal Ağ ve tarımsal kooperatifçilik konuşulacak. Mardin için bir masal hazırladım. Manisa için kaleme aldığım Bir Kent Masalını değerli dost Naime Simsaroğlu’nun isteği üzerine Fuar etkinlikleri kapsamında 6 Ekim’de Manisalılarla da paylaşmak benim için çok keyifli olacak. Göz göze söz söze söyleşeceğiz. Teknolojiyi ortadan kaldırıp, çocukluğumuzda anlatılan masalların güzelliğini yaşayacağız birlikte. Masalın içinde kooperatifler de olacak elbet.
Daha çok üretim ve hakça paylaşım için, her kişi kurum ve kuruluş farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Sadece özel sektörde değil, belediyelerde ve devlet kurumlarında da aynı amaçlı çalışmalar var. Örneğin belediyelerde, üretkenlik, katılım, eşitlik gibi temel ilkelerle amaçlanan, üretimde ve paylaşımda eşitliğin sağlanmasıdır. Birlikte üretim hakça bölüşümün sağlanmasında kooperatifler en etkili araçlardır. Üretimde ve paylaşımda eşitliğin sağlanabilmesi için, katılım temel ilke kabul edilmelidir. Biliyorsunuz katılım olmadan atılım olmuyor.
Eğer, katılım varsa, tartışmalar, kapalı kapılar ardında ve dar bir çerçeve içinde yapılmıyorsa,  korular kamuoyu önünde açıkça tartışılabiliyorsa sorunların aşılması daha kolay olmaktadır. Ancak, kararlar sen ben bizim oğlan boyutunu aşmadan dar bir çerçeve içinde yapılıyorsa, belki karar üretmek kolay olur ama, üretilen kararı uygulamak ve sonuç almak zorlaşacaktır.
 Az gelişmiş toplumlarda, kararlar tartışmasız üretilir ancak, tartışma kararların uygulanmasında ortaya çıkar. Oysa doğru olanı, kararların tartışılarak alınması tartışmasız uygulanmasıdır. Kararlara tartışarak üretip tartışmasız uygulamayı öğrendiğimizde, demokrasi yolunda önemli bir aşamaya ulaşmış olacağız.
 Açıklık, üretkenlik, katılımcılık, eşitlik,  kooperatiflerde vazgeçilmez ilkeler olarak uygulamaya konulduğunda, karar üretmenin ve sorunları aşmanın kolaylaştığı, söylentilerin azalmasının yanında, başarılı sonuçların alındığı görülecektir.
 Tüm kurum ve kuruluşlarda açıklık ve katılımcılığın kapısını aralarken, kent halkında da katılım isteği olmalıdır. Kent halkının da katılım isteği yoksa, katılım kapısının aralanmasının hiçbir anlamı olmayacaktır.
 Açıklık, üretkenlik, katılımcılık, eşitlik gibi temel ilkeler ödünsüz uygulamaya konulduğunda, güven bunalımı yok olacak, sisler dağılacak ve yöneticiler olan halk desteği artacaktır.
 Açıklık ve katılımla, acıların paylaşılarak küçültülmesi, sevginin paylaşılarak büyütülmesi kolaylaşacaktır.
 Açıklık ve katılımla, daha çok üretim ve hakça paylaşımın sağlanması hem ekonomimizi hem yerel hem de genel demokrasimizi güçlendirecektir.
Tarım Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının, kooperatifçiliğin gelişmesi için yeni çalışmalarda bulunmasını bir kooperatifçi olarak, memnunlukla karşıladığımı, kooperatifçiliğin gelişmesi için çaba göstermemiz gerektiğini, bunun için devlet ve yurttaş işbirliği başlatılmasını zorunlu gördüğümü belirtir, kooperatifçilik yolunda başarılar dilerim. Birlikte iş görme alışkanlığı kazanmalıyız. Ortak sorunlarımızı ortaklaşa çözmek için çaba göstermeliyiz.
 Katılım olmadan atılım olmuyor. Etkinliklere katılın lütfen, salonlar boş kalmasın…
 
back to top