Yeni Kooperatifimiz CEMRE KONUT

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatifinin imzaları atıldı

CEMRE KONUT / LALE KULE

1+1 Küçük Konut, Büyük Rahatlık

CEMRE KONUT / LALE KULE

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatif toplantısından görüntüler

CEMRE KONUT / LALE KULE

Hedef Kilitlendi

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Mekanda yolculuk sağlayan bir kültür ve turizm projesidir

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Üye Kayıtlarımız Başlamıştır

OBASYA Projesi Yuntdağlarında kurulacaktır.

16 Ağustos 2023 Çarşamba

SİTE VE TOPLU YAPI YÖNETİMİ

Son günlerde, site ve toplu yapılarda aidatlarının yükselmesine yönelik önlemler alınacağına ilişkin haberler duymaya başladık.  Bu durum kat maliklerinin sitelerini yönetemediklerinin açık kanıtıdır. Eğer kat malikleri olarak sitelerimizi yönetemiyor, aidatları belirleyemiyor kararlar alıp uygulayamıyorsak, kentlerin ve ülkenin yönetimine yurttaşlar olarak etkin biçimde katıldığımızı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediğini söyleyemeyiz. Site yönetimi de demokrasi de katılım olmadan olmaz…

***

Manisa’da apartman yönetiminden söz edilirken, Güzelyurt Mahallesinin kurulmasıyla Site ve Toplu Yapı Yönetimleri gündeme geldi. Konut sahibi olmakta birlikteliğin yararını somut biçimde görenler, site ve toplu yapı yönetimlerinde başarılı çalışmalar sergilerken, kat malikleri değiştikçe yönetimin zorlaştığı, keyfileştiği “ben yaptım oldu” uygulamalarının yaygınlaştığı görülüyor. “Yöneticimiz; yasa, plan, program, kural dinlemiyor ama çalışıyor” diyenleri duydukça kahroluyor insan.

APARTMAN VE SİTESİNİ YÖNETEMEYEN TOPLUM KENTİNİ VE ÜLKESİNİ DE YÖNETEMEZ

Ülkemizde Apartman, Site ve Toplu Yapı Yönetiminde başarılı olunduğunu söylemek mümkün değil. Evet, başarılı olanlar var ancak sayıları çok az. Bence başarısızlığın temel nedeni, tartışarak karar üretmeyi üretilen kararlara tartışmasız uymayı yeterince bilmeyişimizdir. Oysa apartman, site ve toplu yapı yönetimleri kentlerde demokrasinin başlangıç noktasıdır diyebiliriz. Böyle deyince de, apartmanını ve sitesini yönetemeyen bir toplumun demokrasiyi özümsediğini ve ülkesinin yönetimine etkin biçimde katıldığını da söylemek mümkün olmayacaktır. Sitelerin nasıl yönetildiğine bak ülkenin nasıl yönetildiğini anlarsın…

KAT MALİKLERİ OLARAK KENDİ KENDİMİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRENMELİYİZ

Site yönetimi, bir mülk veya yapı kompleksinin günlük işleyişini düzenleyen ve yöneten bir süreçtir. Bu süreç, mülk sahipleri, yöneticiler ve kiracılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı, tesislerin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlar. Burada, uyulması gereken mevzuat Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planıdır. Ne yazık ki, kimse kanunda ve site yönetim planında ne yazıldığını pek önemsemez. Seçilen Site ve Apartman Yöneticilerinde “Mademki beni seçtiniz ben dilediğim gibi yönetirim” anlayışı vardır genellikle. Örnek mi istiyorsunuz? Hemen vereyim. Bir apartmanın boyanması renginin değiştirilmesi için kat maliklerinin beşte dördünün, yüz kişilik bir sitede 80 kişinin yazılı izni gerekir. Peki, buna uyan var mı? Yok elbet. Başlayan tartışmalar sonucunda anlaşmazlıklar, kırgınlıklar çıkıyor ortaya ve sonuç yargıya kadar gidiyor. Yasaları, yargıtay kararlarını okuyun lütfen. Keyfi yönetim olmaz. Kat maliklerinin ve yöneticilerin uyması gereken hükümler var. Demokrasilerde düzen kurallara uyarak sağlanır…

SİTE YÖNETİMİ, SAKİNLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİR

Site Yönetimleri neler yapar? Site yönetimi, tesislerin bakımını, onarımını ve kullanımını düzenler. Bu sayede tesislerin ömrü uzar ve verimli bir şekilde kullanılır. Site yönetimi, güvenlik önlemlerinin alınmasını ve acil durum planlarının oluşturulmasını sağlar. Bu da sakinlerin ve çalışanların güvenliğini artırır. İyi bir site yönetimi, sakinler arasındaki ilişkileri güçlendirir. Sorunların hızla çözülmesi ve iletişimin sağlanması, iyi komşuluk ilişkilerinin devam etmesini destekler.

SİTE YÖNETİMİ, AİDATLARIN YÖNETİMİNİ SAĞLAR

Site yönetimi, kat sahiplerinden ve kiracılardan alınan aidatların yönetimini sağlar. Bu paralar, bakım, personel maaşları gibi giderler için kullanılır. Giderlere katılım payını kat malikleri belirler, yönetim de kat maliklerinden aldığı yetkiye dayanarak yasalara uygun biçimde harcama yapar. Site yönetimi, düzenli ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünde hem sakinler hem de mülk sahipleri için olumlu sonuçlar doğurur. Site yönetimi seçilirken, mülkün büyüklüğü, karmaşıklığı ve sakinlerin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Birde birden çok yapının olduğu Toplu Yapılar var. Toplu yapı kavramı ve uygulamaları yaygın olmadığı için yeterince bilinmiyor.  Toplu yapı yönetimi, birden fazla blokun bulunduğu binaların yönetimini düzenlemek amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Örneğin, Güzelyurt Mahallesindeki Öncü Sitesinde ve Birlik Sitesinde Toplu Yapı Yönetimleri var. Bu sistem, bina sakinlerinin ve mülk sahiplerinin ortak çıkarlarını korumayı ve binaların etkin bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlar.

***

Tapuların eki durumunda olan Toplu Yapı Yönetim Planının her kat malikinin elinde olması gerekir. Öncü Sitesinde çoğaltıp kitap halinde dağıtmıştık. Hatta Öncü Sitesinin Toplu Yapı Yönetim Planı sadece Manisa için değil, tüm kentler ve siteler için örnek alınan bir plan olmuştu.  Toplu yapılar bu plana göre yönetilir.  Kararlar toplu yönetim planına uygun olarak alınır. Bu yapılmadığında, toplu yapı yönetimi ve kat malikleri için sıkıntı yaratan sorunlar ortaya çıkar.

MAHKEMELER, SAVCILAR, YARGIÇLAR, AVUKATLAR SORUN ÇÖZMEK İÇİN VAR

Toplu yapı yönetim planına uygun kararlar alındığında, ne kararı alanlar ne de uygulayanlar için sorun çıkar. Yönetimde temel ilke açıklık olmalıdır. Gizlilik kuşku yaratır, kuşku gelişmeyi önler. Kat Maliklerini, kavgasız gürültüsüz, kırmadan kırılmadan yapmayı başardığımızda, demokrasimiz de güçlenmiş olacaktır. Site ve toplu yapı yönetimleri demokrasinin ilk basamağıdır. Toplantıda ne yapıyoruz? Yaptıklarımızı anlatıp, aklanıyoruz ya da aklanmıyoruz. Yapacaklarımızı anlatıp, giderlere katılım payını yani aidatı belirliyoruz ve yetkiler alıyoruz. Seçiliyoruz. Demokrasi bu işte. Yerel yönetim meclislerinde de TBMM de de yapılan budur. Uygarca tartışmayı, kendimizi karşımızdakinin yerine koymayı birbirimize saygılı olmayı öğreneceğiz. Tartışarak karar almayı, aldığımız kararlara tartışmasız uymayı öğreneceğiz. Tatmin olmadıysak, kendimizi haklı görüyorsak, bağırıp çağırma ortamı germe yerine yargıyla gideceğiz Mahkemeler bunun için var. Savcılar, yargıçlar, avukatlar bunun için var.  Uzun sözün kısası, apartmanlarımızı, sitelerimizi ve toplu yapılarımızı yönetmeyi öğrenmekten başka seçeneğimiz yok, mutlaka öğrenmeliyiz. Öğrenmezsek öğretirler…
 
back to top