Yeni Kooperatifimiz CEMRE KONUT

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatifinin imzaları atıldı

CEMRE KONUT / LALE KULE

1+1 Küçük Konut, Büyük Rahatlık

CEMRE KONUT / LALE KULE

S.S. CEMRE Konut Yapı Kooperatif toplantısından görüntüler

CEMRE KONUT / LALE KULE

Hedef Kilitlendi

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

SİMGE KONUT

1+1 Küçük Konut, Çeyrek Altın, Akıllı Yatırım

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Mekanda yolculuk sağlayan bir kültür ve turizm projesidir

S.S. OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Üye Kayıtlarımız Başlamıştır

OBASYA Projesi Yuntdağlarında kurulacaktır.

21 Kasım 2014 Cuma

ZAFER KALKINMA AJANSI

ZAFER KALKINMA AJANSI

19 Kasım 2014, Çarşamba günü,  sabah saat 18.30'da Manisa'dan,  Altan Türe, Alp Tunay  ve Emre Sümer ile birlikte Merkezi Kütahya'da bulunan Zafer Kalkınma Ajansına gitmek için yola çıktık. Kütahya'ya ulaştığımızda saat 11.00'di doğruca Zafer Kalkınma Ajansına gittik. Taşınma hazırlıkları ve telaşı vardı. Ancak çalışmalar hiç aksamıyordu söylenen saatte sözleşmemizi imzaladık; Eğitimimizi aldık ve güzel duygularla Zafer Kalkınma Ajansından ayrıldık. Kütahya'ya gelmişken Müzeleri de gezelim istedik. Yanımızda Arkeolog Altan Türe vardı çünkü. Bilgisinden birikiminden yararlanmalıydık.
Bu köşede, daha önce de Zafer kalkınma Ajansı ile ilgili bir yazı yazmıştım, bu ikinci yazı oluyor. Böyle güzel bir kurumu tanıtmak için sıkılmadan her hafta yazı yazabilirim. Çünkü insana pozitif enerji yüklüyor. Umutlarımızı pompalıyor.
Zafer kalkınma Ajansı ile tanışmamız Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak hazırladığımız "Yunt Dağı'nda  Zaman Geçidi Müzesi" adını verdiğimiz  projemiz  nedeniyle oldu.  Proje Yunt Dağlarında aldığımız 102.000 metre karelik bir alanda gerçekleştirilecek ve ülkemizin ilk Zaman Geçidi Müzesi olacaktı ve oldu. İyi ki varsın Zafer Kalkınma Ajansı. Şimdi de aynı projenin devamı anlamına gelebilecek yeni projemizi destekliyor Ajans. Yunt Dağı'nın turizm altyapısı için hazırlıklar yapacağız. Turizm bölgelerini saptayacağız. Kitaplar yazacağı. Haritalar yapacağız. Yollara yönlendirme levhaları koyacağız. Manisalıları Yunt Dağı ile buluşturacağız.

Kalkınma, yeni kurumlar ve yeni kavramlarla oluyor. Yeni Kurumlardan birisi Kalkınma Ajanslarıdır. Yeni kavram da, Projeciliktir. Ajanslarla birlikte proje kavramı da anlam ve önem kazanarak öne çıktı.
Ulusal kalkınmanın yerelden güçlendirilmesi, bölgesel potansiyellerin yerelde yoğunlaşan çalışmalarla harekete geçirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefleyen Zafer Kalkınma Ajanslarının desteklenmesi, kaynaklarının çoğaltılması ve etkinleştirilmesi gerekiyor.

Edindiğimiz bilgilere göre, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan bölgede hizmet vermek üzere 14.7.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajansın Genel Sekreterliği Kütahya ilimizdedir. Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerimizde Genel Sekreterliğe bağlı Yatırım Destek Ofisleri hizmet vermektedir.
İlk yazımda da değinmiştim. Bir kez daha yinelemek istiyorum. Zafer Kalkınma Ajansını üstlendiği görevler şöyle:  "Bölgesel kalkınmayı ilgilendiren konularda, kamu, özel kesim, sivil toplum temsilcileri ve bilim insanları arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek, bu aktörlerin çalışmaları arasında bağlar oluşturmak suretiyle kalkınma bilincini ve ivmesini arttırmak, bölgesel kalkınma konusunda koordinatör ve katalizör bir rol üstlenmek.  Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, iktisadi ve toplumsal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü arttırmaya ve potansiyel gelişim alanlarını ön plana çıkarmaya yönelik araştırmalar yapmak. Bölgede yerli ve yabancı yatırımların stratejik ve planlı şekilde arttırılması yönünde tanıtım ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak." şeklinde uzayıp gidiyor. Sayılanlar yaptıklarının bir bölümü sadece. Bence en önemlisi toplumda proje anlayışının yaygınlaşmasını sağlamasıdır.

Zafer Kalkınma Ajansını tanıyın, çağrılarına kulak verin. adresi www.zafer.org.tr olan Web sitesini izleyin. Yolunuz düşerse Zafer Kalkınma Ajansının Bülent Koşmaz Hizmet Binasında bulunan bürosuna uğrayın, bakarsınız sizde bir proje yaparsınız, projeniz beğenilir ve kalkınmaya katkıda bulunmuş olursunuz. Zafer Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlara her zaman ihtiyacımız olacaktır. Bu kuruluşlar kalkınmanın motorlarıdır. İyi ki, Zafer Kalkınma Ajansı var...


14 Kasım 2014 Cuma

ATATÜRK

 ATATÜRK

Yine bir 10 Kasım.
Yine Atatürk var dilimizde ve yüreğimizde.

10 Kasım 2014 tarihli Posta Gazetesinin ilk sayfasına bakıyorum. Sayfanın tümü Atatürk'e ayrılmış. "Ölümünün 76. yılında, 76 milyon Atasını Minnetle Anıyor." cümlesini görüyorum. 76 milyon Atatürk'ü anlıyor ve anıyorsa, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşıp aşmak sorun olmayacaktır ülkemiz için. "Biz seni unutmak için sevmedik" diye yazılmış. Gerçekten öyle biz Atamızı unutmak için sevmedik. O'nun asaletini zarafetini ve bilgeliğini özledik. Dünya'da hiç bir toplum Atatürk gibi bir öndere sahip olamamıştır. Hiç bir toplum da önderini, bizim Atatürk'ü sevdiğimiz kadar sevmemiş ve ölümsüzleştirememiştir. Atatürk karşıtları Atatürk döneminde de vardı, şimdide var. yarın da olacaktır. Ama bu karşıtlar, gönüllerimizdeki Atatürk sevgisini bitirmek şöyle dursun daha da pekiştireceklerdir.


Hepimize düşen en büyük görev; Atatürk’ü ve en büyük eseri Cumhuriyet’i anlamaktır. Cumhuriyet’in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemektir. Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Ulusumuz, Yüce Atası’nın hedef olarak gösterdiği bilimin aydınlattığı çağdaş uygarlık yolunda ilerleyerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacak ve aşacaktır.

Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurttaşları olarak, tüm dünyanın övgüsünü kazanan ölümsüz önderimizle ve O’nun kurduğu Cumhuriyet’le haklı olarak gurur duymalıyız. Kim ne derse desin, Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlık Türkiye’nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Yüce Atatürk’ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Bunun değişmesini beklemek ham hayaldir, abesle iştigaldir. Göreceksiniz Atatürk'ü unutturmak isteyenler kendileri unutulup gidecektir...


1923 yılında Cumhuriyetin ilanından 9 gün önce yayınlanan ve ülkemizde az bilinen  Atatürk'le yapılmış bir söyleşi geçti elime. Keşke söyleşinin tümünü
aktarabilsem. Söyleşinin ilerleyen bir bölümünde Gazeteci İsaac F. Marcosson soruyor: "Sizin için devlet yönetiminde ideal neler? Başka bir deyişle, Pan-İslamizm ve Pan-Turanizm fikirlerine inanıyor musunuz? "Kısaca söyleyeyim" dedi. "Pan-İslamizm, din ortaklığına dayanan bir federasyon demekti. Pan-Turanizm ise, ırka dayanan aynı çeşit bir çaba ve ihtiras ortaklığını temsil ediyordu. Her ikisi de yanlıştı. Pan-İslamizm fikri, asırlar önce Viyana Kapılarında Türklerin Avrupa'da ulaştıkları en son noktada öldü. Pan-Turanizm de Doğu ovalarında mahvolup gitti. Bu hareketlerin ikisi de yanlıştı; çünkü kuvvet ve emperyalizm anlamına gelen fetih fikrine dayanıyorlardı. Uzun yıllar emperyalizim Avrupa'ya hakim oldu. Ancak emperyalizm ölüme mahkumdur. Bunun cevabını, Almanya'nın,  Avusturya'nın, Rusya'nın ve geçmişteki Türkiye'nin yıkılışında bulursunuz. Demokrasi insan ırkının ümididir. Bir Türkün ve savaş için yetişmiş benim gibi bir askerin böyle konuşması size garip gelebilir. Oysa yeni Türkiye'nin temelindeki fikir aynen budur. Biz zor kullanma, fetih istemiyoruz. Yalnız bırakılmamızı ve kendi ekonomik ve siyasal kaderimizi kentimizin tayin etmesine müsade edilmesini istiyoruz. Yeni Türk Demokrasisinin tüm yapısı, bunun üzerine kuruludur."
Dediğim gibi keşke söyleşinin tümünü aktarabilseydim. Atatürk'ü anlamak geçmişi kavramak ve geleceği kurgulamaktır...7 Kasım 2014 Cuma

BÜLENT ECEVİT

BÜLENT ECEVİT
5 Kasım'da Ecevit'i andık
Sevgiyle özlemle


10 Kasım'da Atatürk'ü anacağız
Yine sevgiyle, yine özlemle
Keşke andıklarımızı  daha çok anlamaya çalışsak.
Anlamak anmaktan daha önemli diyebilsek

Atın yüreğinizden kini nefreti diyordu Ecevit
Sevgi üstüne şiirler yazıyordu
Mavisiyle özgürlük, ak güvenciniyle barıştı
Uçsuz maviliklerde bir ak güverci
Kanat çırpar
Sevgi için
Barış için
Kardeşlik için
Uçsuz maviliklerde bir ak güvercin
Kanat çırpar
Senin için
Benim için
Bizim için

Özgürlüğü çağrıstıran maviydi Ecevit
Barışı çağrıştıran, bir ak güvercindi 
Güvercin O'nunla anlamlı
Mavi O'nunla daha güzeldir.

Duyarlı insandı, güzel konuşurdu, kitleleri etkilerdi


Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Mustafa İsmet İnönü'nün ikinci genel başkanı olduğu CHP'nin üçüncü Genel Başkanı oldu Mustafa Bülent Ecevit.  Tek parti dönemi hariç, CHP hiç bir dönemde, ECEVİT'in genel başkanlığında sağladığı başarıyı sağlayamadı.
İnsanlar, CHP koltuğunda hep Ecevit'i aradı.
CHP kapaınınca DSP'yi kurdu. Anadolu'yu bir minübüsle eşiyle birlikte dolaştı ve Türkiyenin en büyük partisi yaptı.
O'nu dürüst siyasetçi olarak anıyoruz şimdi

Aramızdan ayrıldığında 81 yaşındaydı
Özgürlüğü çağrıştıran maviyi seninle sevdik
Rahat uyu büyük insan. Rahat uyu Mustafa Bülent Ecevit... 
back to top