22 Ekim 2018 Pazartesi

EŞGÜDÜM

Sözcük anlamıyla eşgüdüm demek olan koordinasyon,

bir organizasyondaki madde ve insan kaynaklarının, bilgi ve becerilerin birleştirilmesi ve bu yolla amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetleri içine alır. Faaliyetler ve faaliyet grupları ile amaçlar ve araçlar arasında uyum sağlama çabasıdır.

Neden eşgüdüm üzerine yazma ihtiyacı duydum onu belirteyim önce: Birçok kurumda kuruluşta koordinasyon yok. Bakanlıklar arasında koordinasyon yok. Olmadığına ilişkin yüzlerce örnek yazabilirim. Hatta aynı bakanlık içindeki birimlerle koordinasyon yok. Belediyeler arasında koordinasyon yok.

Yaşadığım bir örneği paylaşayım burada: AB Ülkemize İPARD aracılığı ile dağıtılmak üzere hibe veriyor. Bu hibeleri proje hazırlayarak TKDK üzerinden kullanıyoruz. Yapılan çağrılarda hobi bahçeleri içinde hibe verileceği belirtiliyor. Ancak ülkemizde hobi bahçelerinin mevzuatı olmadığı için uygulama yapılamıyor. Aynı bakanlık içinde çözüm üretilebilecekten üretilmiyor çünkü koordinasyon yok. Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile kooperatiflere hibe veriliyor, ancak Turizm işleriyle ilgili bakanlık kooperatiflere turizm belgesi vermiyorum diyor. Çünkü koordinasyon yok…

Kooperatiflerle ilgili üç bakanlık var: Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu bakanlıklar arasında da koordinasyon yok. Bence hemen bir koordinasyon bakanlığına ya da koordinasyondan sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı oluşturulmalı.

Ticaret Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatiflerinin kurulması çoğalması, elektrik üretiminde etkin olması için yoğun bir çabanın içinde, peki bundan diğer bakanlıkların, valiliklerin, kaymakamlıkların ve belediyelerin bilgisi var mı, ne yapacaklarını biliyorlar mı, kesinlikle bilgileri yok.

Tarım Bakanlığı Kooperatiflerle ilgili çalışmalar yapıyor. Kooperatiflere destek veriyor. Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Tarım Bakanlığına bağlı olan TKDK aracılığı ile hibe kullanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Kırsal Ağ oluşturarak, kırsalın çözümüne katkıda bulunmaya çalışıyor. Ancak bu çalışmalardan belediyelerin bilgisi olmadığı için, Ulusal Kırsal Ağın oluşumuna katkıda bulunmuyor. Koordinasyon yapması gereken kurum ve kuruluşlar dayanışma yapması gerekirken birbirleriyle yarışma yapıyor.

Koordinasyon olduğunda, yapılan çalışmalardan hızla sonuç alınabiliyor. Örneğin “UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami’nin uzun yıllar sürüncemede kalan restorasyonu konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında 3’lü koordinasyon oluşturuldu.” Haberinden, üç kuruluşun ortak bir faaliyet yürütmek, bu faaliyet sürecinde sürekli birbirleriyle iletişim halinde olmak ve görev paylaşımında bulunmak üzere bir araya geldiklerini anlıyoruz. Bu tür koordinasyonlar işi kolaylaştırıyor.

“Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım.” Diyor Koca Yunus.
Gelin tanış olalım. İşi kolay kılmak için koordinasyon yapalım. Zaman ve kaynak israfını önleyelim. Hızla sonuç alalım. Koordinasyon yoksa başarı yok.  Organize olalım, koordinasyon yapalım beyler…Hiç yorum yok:

 
back to top